Klasztor Franciszkanów w Dubrovniku

(Regiony / Południowa Dalmacja - Dubrovnik)

Klasztor Franciszkanów (Małe braće) składa się z kompleksu budynków. W centrum stoi jednonawowy kościół z bardzo bogatym barokowym wnętrzem, gdzie m.in. znajduje się grobowiec poety Iwana Gundulicia. Na fasadzie wschodniej, w tympanonie portalu, umieszczono wizerunek Najświętszej Marii Panny z martwym Chrystusem, a po obu stronach wspaniałe rzeźby przedstawiające św. Hieronima i Jana Chrzciciela.


Za kościołem znajduje się klasztor z piękną klauzurą - najstarszą zachowaną częścią kompleksu. Budowla ozdobiona jest krużgankiem wspartym na kolumnach z ciekawymi kapitelami. W klasztornych pomieszczeniach zwraca uwagę sklepienie żebrowo-krzyżowe, a w otwartych heksaforiach liczne ozdobne motywy roślinne i zwierzęce. We wschodniej części klauzury znajduje się sala kapitulna z siedmioma kaplicami, gdzie obecnie mieści się skarbiec. Przy klasztorze funkcjonuje bogata biblioteka obejmująca około 30 000 dzieł - inkunabułów, rękopisów i iluminowanych utworów chóralnych (wśród nich rękopiśmienny odpis poematu Gundulicia opiewającego sławę oręża polskiego). Wyposażenie niezwykle interesującej przyklasztornej apteki gromadzono na przestrzeni kilku wieków.

Klasztor Franciszkanów w Dubrovniku
  • Komentarze i opinie
  • Petroniusz
    Petroniusz

    Na zdjęciu jest katedra, a nie klasztor Franciszkanów.

    5 lipca 2019
Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. [ok]