Pierwsi przybysze na Bałkany

Ilirowie i Trakowie należeli do pierwszej fali Indów indoeuropejskich przybyłych na Bałkany. W II w. p.n.e. Rzymianie rozpoczęli podbój rdzennych plemion iliryjskich i założyli w Dalmacji kolonię w Salonie. Cesarz August rozszerzył imperium rzymskie, tworząc prowincję Ilirię (Dalmacja i Bośnia) i Panonię (Chorwacja). W 285 r. n.e. cesarz Dioklecjan zamieszkał w pałacu w Splicie, obecnie najwspanialszej z zachowanych rzymskich budowli na wschodzie Europy. Po podziale imperium rzymskiego w 395 r. ziemie, na których obecnie znajduje się Słowenia, Chorwacja oraz Bośnia i Hercegowina przypadły cesarstwu zachodnio-rzymskiemu.

Ok. 625 r. plemiona słowiańskie, pochodzące z obszaru południowej Polski, zaczęły osiedlać się na terenie obecnej Chorwacji i w 800 r. przyjęły chrześcijaństwo. Pozostający pod panowaniem frankońskim Chorwaci przejęli dziedzictwo kultury rzymskiej i w 925 r. utworzyli królestwo pod wodzą dalmatyńskiego księcia Toinislawa. Królestwo rozkwitało w XI w., a w 1101 r. zromanizowana Chorwacja zjednoczyła się z Węgrami, aby bronić się przed ekspansją prawosławnego cesarstwa bizantyjskiego.

W XVI w. po utracie przez Węgrów niepodległości, Chorwacja weszła w skład monarchii austro-węgierskiej. Wybrzeże Adriatyku wielokrotnie stało w obliczu zagrożenia tureckiego, lecz nigdy nie zostało podbite. Po bitwie morskiej pod Lepantow 1571 r., siły hiszpańskie i weneckie pokonały turecką flotę, a zagrożenie z tej strony znacznie się zmniejszyło W tym czasie Austria odzyskała zagrabionom wcześniej przez Turków ziemie. Pogranicze zesłało zasiedlone Serbami, uchodźcami spod panowania otomańskiego. Mieszkający tam Serbowie mieli autonomiczne władze, pozostające pod kontrolą Austrii. Ich tereny zostały przyłączone do Chorwacji dopiero w 1881 r.

Po pokonaniu Wenecji przez Napoleona w 1797 r. południowa część Chorwacji znalazła się pod okupacją francuską. W 1808 r. wojska francuskie wkroczyły do Dubrownika. Utworzenie przez Napoleona w 1809 r. Prowincji Iliryjskich, w skład których wchodziła Dalmacja, Istria i Słowenia, przyczyniło się do powstania idei zjednoczenia południowych Słowian. Po porażce Napoleona pod Waterloow 1815 r. Austro-Węgry przejęły kontrolę nad terenami na wybrzeżu Adriatyku. Odrodzenie chorwackiego życia kulturalnego i politycznego rozpoczęło się od 1835 r.

W 1848 r. wybuchła rewolucja zwana Wiosną Ludów. Powstanie na ziemiach chorwackich, dowodzone przez Josipa Jelaćicia, zostało stłumione. Zniesiono jednak pańszczyznę i zjednoczono terytorium Chorwacji z węgierska Slawonia, wprowadzając ograniczoną autonomię wewnętrzną.

Po porażce Austro-Węgier w I wojnie światowej, Chorwacja weszła w skład Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców (po 1929 r. nazywanego Jugosławią) z rządem w Belgradzie. Takie rozwiązanie spotkało się z silnym oporem chorwackich nacjonalistów, którzy zorganizowali w 1934 r. w Paryżu zamach na króla Aleksandra I. Reforma administracyjna w 1939 r. przyznała Chorwacji nazywanej Banovina Hrvatska pewien stopień autonomii regionalnej. Włochom, jako nagrodę za przyłączenie się do wojny przeciwko Austro-Węgrom w 1915r obiecano wybrzeże adriatyckie, i w lalach 1918-1943 większa część północnej Dalmacji została włączona do Włoch.

Po napadzie Niemiec na Jugosławię w marcu 1941 r. w Chorwacji oraz Bośni i Hercegowinie utworzono marionetkowy rząd, zdominowany przez członków faszystowskiej organizacji z Ante Paveliciem na czele.
Zamordowano wówczas ok.350 tyś Serbów, Żydów i Cyganów. Programowo ustasze wzywali do zabicia 30% i nawrócenia na katolicyzm pozostałych.

Nie wszyscy popierali politykę Ante Pavelicia. Dziesiątki tysięcy Chorwatów walczyło również bohatersko z Niemcami. Ogoleni podczas wojny, która toczyła się głównie na terenie Chorwacji oraz w Bośni i Hercegowinie, zginęło około miliona osób.

 • Komentarze i opinie
 • Tomek
  Tomek

  Nowy okres wielkiej wędrówki ludów to migracje Słowian, Awarów i Bułgarów. Słowianie wędrowali na południe, przez niedostępne góry i niebezpieczne lasy, narażeni na mróz lub skwar i kły dzikich zwierząt. W swym marszu przez Bramę Morawską i przełęcze karpackie dotarli w głąb Panoni i opanowali Alpy Julijskie. Ziemie te zasiedliły plemiona Serbów i Chorwatów przybyłe z południowej Polski i Czech. W VI w. Słowianie wraz z ludami staro-tureckimi najeżdżali Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie nie raz, tocząc zwycięskie walki. Najazdy ustały wraz z pojawieniem się nowej potęgi militarnej na Bałkanach - Awarów. Lud ten stworzył wspaniałe i silne państwo, z wielką armią liczącą 50 tys. konych wojowników-pasterzy, podporządkował sobie Słowian i wraz z nimi ruszył na podbój Bizancjum. Walki pomiędzy sprzymierzonymi siłami awarsko-stowiańskimi i Cesarstwem Bizantyjskim trwały do 609 r. Słowianie szybko zasiedlili prawie cały Półwysep Bałkański: w 614 r. pod przywództwem Awarów opanowali Dalmację i zdobyli jej stolicę Salonę. Według kronik Izydora z Sewili, w 615 r. Słowianie zdobyli Grecję, oblegali Tesalonikę, dotarli do południowego krańca Peloponezu. Potem przeprawili się przez Morze Egejskie na łodziach drążonych w pniu drzewa i zatakowali Kretę.

  30 października 2014
 • Anka
  Anka

  W VII w. Słowianie zaniechali wędrówki i zaczęli osiedlać się na nowych ziemiach, tworząc niezbyt ścisłe jeszcze państewka plemiene. I tak Chorwaci (dalmatyńscy) zajęli teren między linią wybrzeża a pasmem Gór Dynarskich, nazwany Chorwacją Nadmorską lub Dalmatyńską. Obszar między Gvozdem i Drawą (Sławonia) zamieszkały plemiona, które weszły do związku utworzonego przez Chorwatów Dalmatyńskich, ich ziemię nazwano Chorwacją Posawską (Panońską). Brać, Hvar i Korculę zamieszkali Neretlanie, którym bytowanie na wyspach ułatwiało uprawianie korsarstwa. Zahumlanie zajęli półwysep Peljeśac ze wspaniałym plemienym grodem Stonem. Od VIII w. Chorwacja Nadmorska i Posawska znajdowała się pod zwierzchnictwem Franków. Po zdławieniu powstania księcia Ljudevita przeciwko zwierzchnictwu frankijskiemu rozpoczął się okres walki o wpływy pomiędzy królestwem Franków, Bizancjum i papiestwem. I tak na przykład cesarz Bazyli I dla pozyskania książąt słowiańskich przekazał im daninę, która dotąd płacona była przez miasta dalmatyńskie strategom bizantyjskiej Dalmacji. "Danina pokoju" wynosiła 10 funtów złota rocznie i była ceną za utrzymanie dobrych stosunków sąsiedzkich. Olbrzymią jej część dostawał książę Chorwacji aż do momentu, gdy zarządzane przez niego terytorium znalazło się w strefie wpływów łacińskich. Przez następny okres ziemie chorwackie targane były nie tylko najazdami agresorów zewnętrznych, ale także buntami i konfliktami wewnętrznymi. W 1091 r. król Węgier Władysław zapragnął podbić Chorwację i przyłączyć ją do swego królestwa. Udało mu się podporządkować jedynie Sławonię i utworzyć biskupstwo w Zagrzebiu. W samej Chorwacji panowała wtedy prawie całkowita anarchia. W roku 1097 następny król Węgier Koloman wyprawił na ziemię chorwacką armię I pokonał króla Piotra w górach Gvozd. W miejscu śmlorol monaiuhy postawiono kapliczkę, od której góry otrzymały nazwę Kapeli. Mimo zwycięstwa Węgrzy wycofali się z Chorwacji, aby włączyć się do walk dynastycznych na Rusi (ponieśli wtedy poważną klęskę pod Przemyślem w 1066 r.). Koloman zdobył Chorwację dopiero w 1102 r., po czym uroczyście koronował się na jej króla, ale wkrótce odał władzę swojemu synowi Stefanowi.

  30 października 2014
Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. [ok]