Na przełomie 18 i 19 wieku

Chorwacja nie była krajem podbitym, ponieważ dobrowolnie połączyła się z Królestwem Węgierskim w ramach Korony św. Stefana. Chorwaci mieli prawo wyboru własnego bana i saboru, czyli sejmu i samorządu żupanii. Ban podlegał bezpośrednio królowi, dlatego nazywano go prorexem. Jego prawa były jednak coraz mocniej ograniczane, a od XVIII w. nie mógł już zwoływać saboru, który zwykle odbywał się w Zagrzebiu i zajmował się głównie sprawami administracji, uchwalaniem podatków i rozwiązywaniem wewnętrznych spraw kraju.

Saborowi przewodniczył biskup zagrzebski, a obok niego ban i protonotar, przedstawiciel stanów, który czuwał nad pieczęcią królestwa i bana, kluczami do archiwum, gdzie przechowywano przywileje i prawa, oraz przewodniczył sądowi bańskiemu. Żupan pełnił funkcje reprezentacyjne, natomiast rzeczywistą władzę sprawował podżupan wraz z urzędnikami wybieranymi przez szlachtę na sejmikach żupanii na okres trzech lat. Ten system sprawowania władzy przejęty od Węgrów byt odbiciem samorządu komitackiego, co miało zacierać odrębność Chorwacji. I rzeczywiście - w praktyce wyglądało to tak, że na ośmiu banów w XVIII w. tylko jeden byt Chorwatem i na dodatek przez rok.

Największą rolę polityczną odgrywała w tym czasie szlachta, ponieważ nie uległa wynarodowieniu. Tak było po upadku powstania Franciszka Rakoczego II na Węgrzech. Sejm węgierski potwierdził wówczas prawo dziedziczenia tronu Korony Węgierskiej przez Habsburgów w linii męskiej. W zamian uzyskał potwierdzenie wolności szlacheckich. Ale cesarz Karol IV i jednocześnie król węgierski nie miał męskiego potomka, potrzebował więc decyzji o możliwości dziedziczenia również w linii żeńskiej. Szlachta chorwacka wykorzystała tę okazję i przyznała 11 marca 1712 r. Marii Teresie dziedzictwo tronu chorwackiego, zaznaczając tym gestem swoją odrębność i niezależność. Akt ten nazwano sankcją pragmatyczną. Karol IV zobowiązał się do przestrzegania praw i wolności Królestwa Chorwackiego, co w praktyce okazało się to pustą obietnicą.

W 1722 r. proklamowano zasadę całości i nierozerwalności Korony Św. Stefana, a dwór ją zatwierdził, co oznaczało, że Chorwacja nie tylko nie ma prawa od niej się oderwać, ale także nie może samodzielnie decydować o swoich sprawach wewnętrznych. Inną ważną sprawą była przynależność Rijeki do Austriackiego Przymorza. Maria Teresa włączyła do Chorwacji miasto w 1777 r. wraz z okolicznymi miasteczkami i utworzyła tym samym siódmą żupanię severinską. Postawiła warunek, aby port pozostał nadal wolnym miastem w interesie handlu morskiego. Kiedy Chorwacja została administracyjnie przyłączona do Węgier, ci uznali, że również Rijeka do nich należy.

Gdy Maria Teresa zmieniła zasady działania i istnienia Pogranicza, cały obszar został podzielony na 2 generalaty i 11 pułków, w tym 6 chorwackich i 5 slawońskich. Całość podlegała wiedeńskiej Radzie Wojennej. Językiem urzędowym był niemiecki. Mimo tych ograniczeń chłopi na Pograniczu posiadali wolność osobistą i wolność wyznania, która Habsburgom dawała gwarancję wierności graniczarów dla dworu.

 • Komentarze i opinie
 • Tomek
  Tomek

  Sojusz szlachty chorwackiej z silniejszą warstwą szlachty węgierskiej przyniósł w konsekwencji nacisk nacjonalizmu węgierskiego, który z kolei obudził świadomość narodową wśród Chorwatów przeciwstawiających Koronie Węgierskiej idee iliryjskie. Ruch zaczął się rozwijać wśród młodych ludzi na uniwersytecie w Grazu, a jego pierwszym założeniem było skodyfikowanie języka narodowego i literackiego. Wszystkie nowe koncepcje zebrał w jedną całość Janko Draśković, chorwacki liberał. Draśković rozumiał ruch iliryjski szeroko, jako ideę politycznej i narodowej jedności Słowian. Drugim wielkim działaczem byt Ljudevit Gaj, który napisał utwór zaczynający się od stów Joś Hrvatska ni propaia, dok mi żivimo - Jeszcze Chorwacja nie zginęła, póki my żyjemy. To wyraźne nawiązanie do polskiego hymnu spowodowane było licznymi kontaktami Polaków z lirystami, wielkim zainteresowaniem powstaniem listopadowym i wpływem polskiej literatury romantycznej. Idee ruchu udało się upowszechnić w społeczeństwie dzięki prasie. Ljudevit Gaj byt postacią dość kontrowersyjną przy całym swoim szczerym poparciu dla ruchu został w pewnym momencie swojej działalności płatnym agentem Meternicha. Założenia iliryzmu upowszechniano również w czytelniach, z których najważniejsza - zagrzebska stała się później główną instytucją kulturalną nazwaną Macierz liryjska. Rozwój ruchu zaostrzył konflikt z Węgrami. Wewnętrzne życie polityczne Chorwatów zaczęło się polaryzować. Powstała madziarska partia polityczna oraz Liga liryjska (potem zmieniona w Partię Narodową). Dwie partie ścierały się ze sobą we wszystkich sytuacjach. W 1843 r. Metrnich zakazał używać słowa "iliryzm" na terenie Chorwacji. Niestety, zaczął słabnąć duch rewolucyjny, a Gaj stał się rzecznikiem polityki Meternicha, może zbyt lubił pieniądze? W tonie ruchu powstały w tym czasie dwa nurty: prawicowy i lewicowy, który tworzyła mieszczańska młodzież. Napięcie rosło. W 1845 r. doszło w Zagrzebiu do krwawych zajść między ilirystami i madziaronami. Wojsko zaczęto strzelać do tłumów i ruch iliryjski stał się ruchem rewolucyjnym. W 1847 r. iliryści osiągnęli swój pierwszy cel - uznanie chorwackiego za język urzędowy. Chorwatom zleżało również na przyłączeniu Dalmacji do ziem chorwackich. W dalmatyńskich miastach ilirowie prowadzili działalność narodową. Zaczęła wychodzić Zora dalmatinska, która stała się głównym ośrodkiem rozpowszechniania myśli połączenia z Chorwacją.

  30 października 2014
 • Kaśka
  Kaśka

  Cesarz Józef II zlikwidował autonomię Chorwacji i urząd żupana. Prócz tego wprowadził język niemiecki jako urzędowy i daninę pieniężną wobec państwa, które podzielił na okręgi. Chorwacja jako jednostka państwowa przestała istnieć (to samo stało się zresztą z Węgrami). Odpowiedzią na reformy cesarza było wystąpienie nad-żupana Śkrleca na sejmiku zagrzebskim, który powiedział, że Chorwacja musi związać się z Węgrami, by stworzyć jednolity front przeciwko cesarzowi. Od tej pory 6 chorwackich żupani miało przyjmować polecenia od rządu węgierskiego. Przełomowym momentem dla Chorwatów i Węgrów było zwołanie sejmu węgierskiego przez Leopolda II, następcę Józefa II. Węgrzy wysunęli swoje żądania, z których najważniejszym było wprowadzenie państwowego języka narodowego, czyli madziarskiego. Chorwaci natomiast na własne życzenie wpędzili się w kozi róg - od tej pory nie mogli już lawirować pomiędzy Węgrami i Austrią. Jedyną możliwą reakcją była walka o utrzymanie łaciny jako języka urzędowego. Równocześnie ogromnie ograniczono kompetencje saboru. Jedynym ośrodkiem politycznego odziaływania miał stać się wspólny sejm, choć w praktyce byt to sejm węgierski.

  30 października 2014
Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. [ok]