Tajemnice Dubrovnika

Dzieje Dubrownika są bogate. W starożytności region nieco dalej położony na południe od miasta był najważniejszym obszarem osiedlania się ludności. To tu Grecy założyli Epidauros (dzisiejsze Cavtat), z którego Rzymianie uczynili Epidaurum, jeden z najważniejszych ośrodków handlowych na południowym Adriatyku. Podczas wędrówki ludów Epidaurum uległo zniszczeniu, a ludność przeniosła się na północ zajmując tereny wokół wioski rybackiej Ragusinum. Następnie (VII i VIII w.) w głębi kraju pojawili się Słowianie i w krótkim czasie wchłonęli istniejącą tam wspólnotę. Tak powstawało z wolna miasto. Od 1919 r. nosi ono nazwę Dubrownik pochodzącą od słowiańskiego Dubrava (las dębowy).

Perła Adriatyku
Perła Adriatyku
Dubrownik nie bez powodu często nazywany Perłą Adriatyku bezsprzecznie zasługuję na ten tytuł. Jedno z piękniejszych miast nad Adriatykiem często jest umieszczane na okładkach albumów

W IX w. miasto przeżyło oblężenie Arabów, w 1000 r. po raz pierwszy pojawili się tu Wenecjanie, a 1081 r. zdobyli je na krótko Normanowie z Robertem Guiscard na czele. Po ich odejściu Dubrownikiem zawładnęło Bizancjum. Izolacja polityczna i terytorialna południowej Dalmacji była powodem, że miasto dążyło do zapewnienia sobie autonomii. W tym celu mieszkańcy wchodzili w układy z sąsiadującymi państwami, by zabezpieczyć się przed zakusami obcych potęg, a przede wszystkim Wenecji. Paktowano nawet z piratami z Omiś, co doprowadziło do powstania własnej floty państwowej. Dokument z XII w. potwierdza istnienie wolnego państwa, na którego czele stał rektor pochodzący z wyborów. Leżący na pograniczu państw bałkańskich i śródziemnomorskich Dubrownik przeżywał wówczas bujny gospodarczy rozwój.

Wielkim problemem dla miasta było ciągłe zagrożenie ze strony Wenecji, zawierało więc miasto układy z innymi liczącymi się miastami leżącymi nad Morzem Adriatyckim, z Molfettą, Rawenną, Bari, Ankoną, a przede wszystkim z Pizą, głównym rywalem Republiki Dożów. Gdy jednak Konstantynopol dostał się w ręce Wenecji, było już kwestią czasu zawładnięcie także Dubrownikiem, co też nastąpiło w 1358 roku. Fakt ten nie sparaliżował handlu ani życia gospodarczego miasta.

Kiedy Wenecja utraciła Dalmację na rzecz królów chorwacko-węgierskich w 1358 r. Dubrownik doświadczył wprawdzie nieprzyjaznej zwierzchności Węgier, umacniał jednak nadal status samodzielnej republiki. Duża i Mała Rada, składająca się z miejskiej arystokracji i szlachty wybierała na czas określony tak zwanego rektora. Nie przyznano mu jednak zbyt szerokich prerogatyw, by uniknąć niebezpieczeństw związanych z nadużywaniem władzy. Z Turcją, gdy rozszerzyła strefę wpływów na Bałkanach, zawarł Dubrownik układ handlowy i płacił kontrybucję za prawo handlu na jej terytorium. Aby uniknąć wspólnej granicy z Wenecją, ówczesnym władcą w Dalmacji, odstąpiono królestwu osmańskiemu wąski korytarz do miasta Neum.

Szczyt rozwoju gospodarczego i politycznego osiągnął Dubrownik w XV i XVI w., mimo niszczącego trzęsienia ziemi, jakie nawiedziło ten rejon w 1520 roku. Własna republikańska flota morska Dubrownika z 200 okrętami pływała na wszystkich szlakach morskich i była trzecią co do wielkości w świecie pod względem zdolności przewozowych. Do dobrobytu miasta i rozwoju rzemiosła (tkanie oraz farbowanie sukna i jedwabiu, złotnictwo) przyczynił się wyłączny monopol na handel solą oraz finansowe zaangażowanie w górnictwo na terenie pobliskiej Bośni. Gdy handel morski popadał z wolna w kryzys, podupadła również flota. Jednakże największą klęską dla miasta było trzęsienie ziemi w 1667 roku. Aby przetrwać ten trudny okres i uniknąć panowania Wenecji, mieszkańcy Dubrownika zawarli sojusz obronny z Austriakami. Gdy w XVIII w. odżył handel morski, Dubrownik przeżywał kolejny okres prosperity, tak iż miasto mogło skutecznie konkurować z Wenecją, a nawet ją prześcignąć w wielu dziedzinach.

Aktywność floty Republiki Dubrownika wzbudziła podejrzenia Napoleona. Blokada gospodarcza Europy wymierzona w Anglię nie oszczędziła Dubrownika powodując jego upadek jako potęgi morskiej. Republika została definitywnie zlikwidowana w 1808 r. przez Francuzów. Po klęsce Napoleona Dubrownik dostał się pod panowanie Austrii, w 1919 r. wszedł w skład nowego państwa jugosłowiańskiego. W tym okresie miasto stało się ważnym ośrodkiem życia gospodarczego na południowym wybrzeżu.

Co zobaczyć będąc w Dubrovniku?
Prezentujemy najciekawsze i najbardziej atrakcyjne z punktu widzenia turysty miejsca w Dubrovniku - najpiękniejszym mieście południowej części Chorwacji. Tajemnicze, majestatyczne miasto w którym powstało wiele

O przyszłości miasta zadecydowała jego rozbudowa do najważniejszego centrum turystycznego w Dalmacji. Bogactwo, jakie przynosi turystyka, stało się udziałem jego mieszkańców. Kiedy Chorwacja wraz z Dubrownikiem wyszła z Federacji, spodziewano się, że uzyskane środki finansowe nie będą przeznaczane dla słabych gospodarczo regionów Kosowa, Macedonii i Bośni. Mieszkańcy miasta i regionu mieli nadzieję, że powrócą dawne, złote czasy. Rzeczywistość okazała się inna. Mimo niepodważalnego faktu, że Dubrownik kulturalnie i historycznie związany był bardziej z Dalmacją niż z Bośnią, a przez to z Chorwacją, serbskie dowództwo wojskowe postanowiło odbić miasto, bombardując je od strony lądu znad granicy bośniackiej, z odległości zaledwie 10 kilometrów. Zniszczeń dokonano ze ślepej nienawiści dla kwitnącego, wielokulturowego i otwartego na świat Dubrownika.

W historycznym starym mieście wybuchały armatnie pociski. Na słynny Stradun, główną ulicę miasta, spadło ich dokładnie 36. Liczne budynki zostały uszkodzone. Załamała się turystyka i związane z nią inne gałęzie gospodarki. Na szczęście szkody w historycznej części miasta zostały z pomocą UNESCO dość szybko naprawione i stworzono warunki na przyjęcie gości i turystów.

  • Komentarze i opinie
  • Brak komentarzy na forum, możesz być pierwszą osobą rozpoczynającą temat
Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. [ok]